این وب سایت می خواهد ما را با روستای اجدادیمان لاطران اشنا کند..

تاریخچه

بسم تعالی

بنیانیان گذار طایفه ی شاه وزیری حسن خان می باشد که یکی از طایفه ی تکله می باشد ایشان این طایفه را در منطقه ی سرسبز دامنه ی سبلان تا شهرستان سرعین تاسیسس نمود از وی چهار فرزند به نام های (1.ایرج خان  2.میرزا خان 3 .فرج خان 4. مهدی خان )می باشد


کوه سبلان 


ما در اینجا می خواهیم یکی از فرزندان حسن خان به نام مهدی خان را تا به امروز معرفی نماییم.

 از مهدی خان دو فرزند به نام های حاجی بایرام قلی و کربلایی زین العابدین  می باشد.

 از کربلایی زین العابدین فرزندی به نام کربلایی نجف قلی و ایشان سه فرزند به نام های (1.اسپر  2.عینی  3.عزت الله )

 و از عزت الله دو فرزند به نام های حاجی اعتماد و التفات

 و از حاجی اعتماد پنج فرزند به نام های 1.حاجی اکبر 2.کلبلایی منصور 3.مرحوم خانعلی 4.مقصود 5.عزیزمعرفی فرزندان حاج بایرام قلی عبارت اند از:

 1.کربلایی حسین  2.حاجی سلیمان  3.کربلایی علی  4. مشد داداش

از کربلایی حسین فرزندانی به نام های (1.کربلایی اقا شیرین  2.کربلایی غلام حسین  3.مشه پرویز) بودند.

از حاجی سلیمان چهار فرزند به نام های (1 .حاجی ابولفضل 2.حاجی حاج بابا  3.حاجی احمد      4. مشه محمد)

  از کربلایی علی فرزندی به نام حاجی درویش میباشد

 و از مشه داداش سه فرزند به نام های 1. لطفعلی خان  2.بختیار  3.علی اقا

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی